Fogpótlások

A fogászat egyik kiemelkedően fontos területe a foghiányok pótlása. Már egy fog elvesztése is csökkentheti a rágóképességet. Több fog hiánya beszédzavarokat okozhat, az arc beesetté válhat, mely akár pszichés problémákhoz is vezethet.

A fogpótlásokon belül alapvetően két kategóriát különböztetünk meg: rögzített és kivehető fogpótlások.

zahnarztliche leistungen

Abban az esetben, ha a fog koronája nagymértékben károsodott, vagy konzerváló fogászati módszerekkel (pl. tömés) nem tudjuk helyreállítani, fogászati koronát készítünk. A korona a fogon cementtel rögzül, melynek eltávolítása csak fogorvos által ajánlott. Amennyiben több fog károsodott, esetleg hiányozna, úgy ezt egy sor koronával, egy híddal tudjuk pótolni. A híd egy olyan fogmű, melynek “pilléreit” a szomszédos fogak alkotják.

A kivehető pótlásokról akkor beszélünk, ha a pótlás a maradó fogakhoz rögzül és a nyálkahártya csontjára támaszkodik. A kivehető fogpótlás lehet részleges vagy teljes. Fogatlan szájba készül a teljes kivehető protézis. A felső állcsont anatómiai viszonyainak köszönhető szívóhatás fontos szerepet játszik a kivehető fogpótlás rögzítésében. Az alsó állcsont esetében a kedvezőtlen anatómiai körülmények miatt, a rögzülés valamelyest nehézkesebb. Ezen pótlások eltávolítása, újbóli beillesztése a páciensek számára sem okoz gondot.